Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 38.720,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Παραγωγή και εκτύπωση των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Υπ’ αριθμ. 4759/27-11-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Προμηθειών με εκτιμώμενη αξία 38.720,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αντικείμενο: «Παραγωγή και εκτύπωση των εντύπων παρουσίασης των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

2018 ΤΕΥΔ_ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ.DOC
2018_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ_9ΚΔΧ469ΗΓΨ-ΖΡΟ_ΑΔΑΜ.pdf
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝΕΟΤΕΡΟ