Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.200 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής»

Τρίτη 10 Ιουλίου 2018

Υπ’ αριθμ. 2900/10-07-2018 Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία 59.200 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και αντικείμενο: «Υποστήριξη της Τεχνικής Διεύθυνσης της Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία.
2018_ΤΕΥΔ_ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.DOC
2018_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ_ΑΔΑΜ.pdf
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝΕΟΤΕΡΟ