Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων του Άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος και των λοιπών εκδηλώσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Πέμπτη 05 Ιουλίου 2018

Για να κατεβάσετε την Διακήρυξη πατήστε εδώ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝΕΟΤΕΡΟ