Ανακοίνωση ακρόασης για μία (1) θέση μουσικού στα κόρνα με σκοπό την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της περιόδου 2017/18

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση στις 6/9/2017 για μία (1) θέση μουσικού στα Κόρνα προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες της, κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2017/18.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν σε:

1. Υποχρεωτικό κοντσέρτο :

R. STRAUSS: Κοντσέρτο για κόρνο Νο 1 σε Μι ύφεση μείζονα, ορ.11, ολόκληρο.

2. Ένα έργο επιλογής του υποψηφίου

3. Αποσπάσματα από ορχηστρικά έργα, τα οποία θα δίδονται στους υποψήφιους σε φωτοαντίγραφα, από το Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ.

Ημερομηνία Ακρόασης:

6/9/2017 Ώρα: 10:00 π.μ.

Τόπος ακρόασης:

Αίθουσα δοκιμών της Ο.Λ.Σ. (5ος όροφος) στο ΚΠΙΣΝ.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν με αλφαβητική σειρά.

Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνισθούν στα κοντσέρτα με πιανίστα (συνοδό) δικής τους επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (τηλ. 2130885861) για έντυπα και υποβολή αιτήσεων τις εργάσιμες ημέρες, από 14/7/2017 μέχρι και 7/8/2017, από τις 8.30 μέχρι τις 14.00.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου από αναγνωρισμένο ωδείο της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ισότιμου διπλώματος εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, το οποίο πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση, καθώς και πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Όσοι εκ των υποψηφίων εργάζονται σε άλλη ορχήστρα (ΕΡΤ, Δ. Αθηναίων κ.λ.π.) με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίσουν στο Πρωτόκολλο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, πριν την ημερομηνία της ακρόασης, βεβαίωση των συνολικών μηνιαίων αποδοχών τους, από τον φορέα εργασίας τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γραφείο Ο.Λ.Σ.

κα. Μ. Αγγελοπούλου, τηλ. επικοινωνίας 2130885791

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΝΕΟΤΕΡΟ