Διοίκηση

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
Μύρων Μιχαηλίδης

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Αθανάσιος K. Θεοδωρόπουλος

Αντιπρόεδρος
Γιώργος Γραμματικάκης

Γραμματέας
Χρήστος Ζερμπίνος 

Μέλος
Νίκος Κυπουργός

Μέλος
Ιωάννης Σαμπροβαλάκης

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ