Εργασία στην ΕΛΣ

Στην ενότητα αυτή θα δημοσιεύονται όλες οι προκηρύξεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος και ανακοινώσεις σχετικά με θέσεις εργασίας στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Ακρόαση για έκτακτους χορωδούς
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ