• Μουσικοί στην Κοινότητα

Μουσικοί στην Κοινότητα
Συνεργασία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτήτριες και φοιτητές του μαθήματος «Μουσική στην Κοινότητα». Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, σχεδιασμού, παραγωγής και υλοποίησης των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων της ΕΛΣ με την καθοδήγηση των συνεργατών της ΕΛΣ και της επιβλέπουσας αναπληρώτριας καθηγήτριας του μαθήματος «Μουσική στην Κοινότητα» Χριστίνας Αναγνωστοπούλου.


 Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ