Πληροφορίες - Αιτήσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε δύο φάσεις. Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνει η πρώτη επιλογή και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνει η τελική επιλογή υποψηφίων.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις της Πέμπτης 21/09/2017 θα γίνουν 17.00-18.30 στο μάθημα του μπαλέτου. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφίων θα γίνουν δύο ομάδες και δύο μαθήματα μπαλέτου αντίστοιχα (17.00-18.30 & 18.30-20.00). Ο χωρισμός των ομάδων θα γίνει αλφαβητικά και θα ανακοινωθεί στο διαδίκτυο (www.nationalopera.gr) την Τετάρτη στις 20/09/2017 μετά τις 16.00.

Όσοι υποψήφιοι περάσουν στην πρώτη φάση επιλογής την Πέμπτη 21/09/17, θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση επιλογής την Παρασκευή 22/09/2017 και ώρα 17.00. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα του μπαλέτου (17.00-18.30), του σύγχρονου χορού (18.30-20.00) και της ρυθμικής (20.00-21.30).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φορούν:

Κορίτσια: μαύρο κορμάκι, ροζ καλσόν, μαλακά παπουτσάκια μπαλέτου, pointes για το μάθημα του μπαλέτου και μαύρο κολάν ή καλσόν (ροζ ή στο χρώμα του δέρματος) κομμένο χωρίς παπούτσια για το μάθημα του σύγχρονου χορού

Αγόρια: άσπρο μπλουζάκι, μαύρο κολάν, μαύρα ή άσπρα παπούτσια μπαλέτου

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ 25ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 30ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

Αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής από 03 έως 14 Ιουλίου 2017 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-14.00) και στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2017 (10.00-14.00).

Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: danceschool@nationalopera.gr το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές


Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 1. Αίτηση συμπληρωμένη, 2. φωτοτυπία ταυτότητας, 3. φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αίτηση προς την Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ε.Λ.Σ. δεν αντικαθιστά την αίτηση που πρέπει απαραιτήτως να καταθέσουν οι υποψήφιοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συστήνουμε στους υποψήφιους, που έχουν απολυτήριο λυκείου να δηλώνουν το Τμήμα Καθηγητών Χορού (Πληροφορίες: Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , τηλ.: 210 8201758).
Για να κατεβάσετε την αίτηση για τα επαγγελματικά τμήματα πιέστε εδώ.
 
Αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής 11-19 Σεπτεμβρίου 2017 (10.00-14.00)
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση,
2. φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου,
3. φωτοτυπία Πτυχίου ή Διπλώματος Χορευτή ή Καθηγητή Χορού από αναγνωρισμένη Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Ελλάδας ή του Εξωτερικού,
4. φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου.

Οι κάτοχοι ξένων τίτλων σπουδών πρέπει να καταθέσουν επιπλέον:
- Επίσημη μετάφραση (από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών) του τίτλου σπουδών τους στα ελληνικά,
- Βεβαίωση σπουδών (στην οποία να αναφέρεται ο τόπος, η διάρκεια σπουδών, τα μαθήματα και οι ώρες διδασκαλίας) και επίσημη μετάφρασή της στα ελληνικά,
- Βιογραφικό σημείωμα

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον:
- Άδεια παραμονής,
- Επίσημο έγγραφο, στο οποίο να αναγράφεται το πατρώνυμό τους, και επίσημη μετάφραση του εγγράφου αυτού στα ελληνικά.

Για να κατεβάσετε την αίτηση για κατατακτήριες εξετάσεις πιέστε εδώ.
Έναρξη μαθημάτων σχολικής χρονιάς 2017-2018: 2 Οκτωβρίου 2017


ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα προπαρασκευαστικά τμήματα (για σπουδαστές 12-15 ετών) θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17.00. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα του μπαλέτου (17.00-18.30) και του σύγχρονου χορού (18.30-20.00) και θα πρέπει να φορούν:

Κορίτσια: μαύρο κορμάκι, ροζ καλσόν, μαλακά παπουτσάκια μπαλέτου, pointes  για το μάθημα του μπαλέτου και μαύρο κολάν ή καλσόν (ροζ ή στο χρώμα του δέρματος) κομμένο χωρίς παπούτσια για το μάθημα του σύγχρονου χορού

Αγόρια: άσπρο μπλουζάκι, μαύρο κολάν, μαύρα ή άσπρα παπούτσια μπαλέτου

Αιτήσεις συμμετοχής στις εισαγωγικές εξετάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής από Δευτέρα 3 Ιουλίου έως Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και από Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-14.00).

Οι αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: danceschool@nationalopera.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση,
2. Πιστοποιητικό Γέννησης ή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για να κατεβάσετε την αίτηση για τα προπαρασκευαστικά τμήματα πιέστε εδώ.

Παρακαλείστε να ζητάτε αριθμό πρωτοκόλλου (είτε μέσω email είτε τηλεφωνικά), για να τον έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων σε περίπτωση που ζητηθεί

Έναρξη μαθημάτων σχολικής χρονιάς 2017-2018: 9 Οκτωβρίου 2017

Γραμματεία: 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα
Τηλ: 213 088 5971 (εσωτερικό 5971), 210 3615121
E-mail: danceschool@nationalopera.gr 
Ώρες κοινού: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 10.00-14.00 
Τρίτη & Πέμπτη 13.00 - 18.00

Παρακαλείσθε εισέρχεστε από την είσοδο της Σχολής Χορού. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής βρίσκονται στον 6ο όροφο.


Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων: www.nationalopera.gr τομέας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ ΑΙΤΗΣΕΙΣ


Παρουσίαση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΚΠΙΣΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Ώρα έναρξης: 20.00
Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας, τα οποία θα διανέμονται στην είσοδο του θεάτρου
δύο ώρες πριν από την έναρξη της παρουσίασης.
Η καθιερωμένη ετήσια παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής,
όπου οι σπουδαστές της Σχολής θα παρουσιάσουν δικές τους δημιουργίες, αλλά και αποσπάσματα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου που διδάσκονται στη Σχολή υπό την καθοδήγηση του διευθυντή Γιάννη Ντοντσάκη.
Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους χορευτές του αύριο και να έρθει σε άμεση επαφή
με τη νεανική δημιουργία.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ