• Εργαστήριο χορού στο Κατάστημα Κράτησης του Ελεώνα Θηβών

Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ 

Ιανουάριος - Ιούνιος 2019

Το εργαστήριο χορού στο Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θηβών συνεχίζεται με έναν νέο κύκλο συναντήσεων από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019. Μέσα από καθοδηγούμενες ασκήσεις, κρατούμενες όλων των ηλικιών δημιουργούν τις δικές τους πρωτότυπες χορογραφίες, που παρουσιάζονται στο τέλος του εργαστηρίου υπό μορφή χοροθεατρικής παράστασης. Στόχος του εργαστηρίου είναι η ελεύθερη έκφραση που απορρέει από την ομαδική χορευτική διαδικασία και η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των κρατουμένων.


Σχεδιασμός / Υλοποίηση:
Χαρά Κότσαλη (χορεύτρια, χορογράφος), Κατερίνα Σπυροπούλου (χορεύτρια, χορογράφος)

Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ:


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ