• Κιθάρα express

Κιθάρα express 
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ 
Οκτώβριος 2018 – Φεβρουάριος 2019

Το πρόγραμμα Κιθάρα Express αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση εκμάθησης και χρήσης της κιθάρας. Η κιθάρα διαμορφωμένη ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών γίνεται μια γέφυρα για ταχεία και εύκολη πρόσβαση αρχαρίων στη μουσική και στην εκμάθηση ενός οργάνου. Σημαντική θέση στο πρόγραμμα κατέχει το τραγούδι και η έκφραση μέσα από αυτό.

Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Κική Κέρζελη


      Χορηγός
 Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ:ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ