• Χορωδία 65+

Χορωδία 65+ 
Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ 
Ιανουάριος-Μάιος 2019 

Η χορωδία απευθύνεται σε γυναίκες και άνδρες που αγαπούν τη μουσική και το τραγούδι χωρίς απαραίτητα να έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σ’ αυτό. Στόχος της χορωδίας είναι να διευρύνει τις δυνατότητες κοινωνικοποίησης των μελών της: με άξονα το τραγούδι και κάποιες διαθεματικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη μουσική πράξη με τον λόγο, η χορωδία αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών. Μέσα από την προσωπική δέσμευση και την επικοινωνία η χορωδία, ως ένα εναλλακτικό υποστηρικτικό πλαίσιο, επιθυμεί να μετατρέψει τη διαδικασία μάθησης σε δημιουργική εμπειρία που θα προσφέρει χαρά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 

Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Δήμητρα Παπασταύρου 


    
      Χορηγός


 Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ