• Χορωδία 65+

Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ 

Ιανουάριος - Μάιος 2019 

Μια νέα χορωδία γεννιέται για γυναίκες και άνδρες άνω των 65 ετών. Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να έχουν πάθος για τη μουσική και το τραγούδι, χωρίς απαραίτητα να έχουν κάποια εξειδικευμένη γνώση σε αυτό. Με άξονα το τραγούδι και επιλεγμένες διαθεματικές προσεγγίσεις που συνδυάζουν τη μουσική πράξη με τον λόγο, η Χορωδία έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών και στην κοινωνικοποίηση των μελών της. Παράλληλα, στο δημιουργικό πλαίσιο της χορωδίας η διαδικασία μάθησης μετατρέπεται σε δημιουργική εμπειρία, η οποία θα προσφέρει χαρά και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 


Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Δήμητρα Παπασταύρου 
Πιάνο / Συνοδεία: Κώστας Παπαθύμνιος 
Περίοδος εγγραφών: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018
Πληροφορίες / Εγγραφές: 213 088 5742

Δωρεάν συμμετοχή με σειρά προτεραιότητας 


    
   Χορηγός:   

 Μέγας δωρητής Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων ΕΛΣ:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ