Ομαδικά εισιτήρια

Ομάδες φιλόμουσων (από 10 άτομα και πάνω), σύλλογοι και σχολεία μπορούν να απευθύνονται για κρατήσεις στα τηλέφωνα:

210 37 11 342
210 37 11 200

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ