Ομαδικά εισιτήρια

Ομάδες φιλόμουσων (από 10 άτομα και πάνω), σύλλογοι και σχολεία μπορούν να απευθύνονται για κρατήσεις στο τηλέφωνο:

213 0885742 / 216 8091742


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΟΡΥΦΗ ΣΕΛΙΔΑΣ